Geilo kulturkyrkje - logo

Givertjenesten


Geilo Kirkefonds Gavekonto
Bankkonto 2333.50.18915

  Gaven kan, om ønskelig, øremerkes: Kunstnerisk utsmykking, sitteplasser eller orgel.
 

Bli fast giver
Blankett for deltagelse i Geilo Kirkefonds Givertjeneste med faste innbetalinger,

fås tilsendt ved henvendelse til Hol Kirkekontor tlf .:  32 09 69 30,

e-post til post@hol.kirken.no eller til Geilo Kirkefond tlf.:  91 78 70 29.

Kirkefondets administrasjon foretar nødvendig innberetning til ligningsmyndighetene.


Alle gaver blir behandlet konfidensielt, om ikke giver ønsker noe annet.

Takk for gaven du vil gi!

Gaver til Geilo Kirkefond

gir skattemessig inntektsfradrag fra kr. 500,- inntil kr. 30.000,- pr. år.

Menighetsråd
Hva skjer i Geilo kulturkyrkje?
23 Sep
Søndag 23. September, 2018 11:00
Ved Terje Eklund. 50-års konfirmanter. Ofring til Himalpartner.
7 Okt
Søndag 7. Oktober, 2018 11:00
Gudstjeneste ved Magnus Halle. Offer til Aktiv Ung. Utdeling av 4-års bok.
14 Okt
Søndag 14. Oktober, 2018 16:00
Andakt ved Arne Jensen. B´karadn blir med. Åresal.
21 Okt
Søndag 21. Oktober, 2018 12:00
Mye allsang i forbindelse med reunion-helg for tidligere sangere i Geilo ten sing og Geilogospel. Ten Sing United vil også delta. Prest Magnus Halle. Offer til Kirkens bymisjon. PS. merk tid!
4 Nov
Søndag 4. November, 2018 19:00
Minnesamling for Geilo, Skurdalen og Dagali. Ved Magnus Halle.
25 Nov
Søndag 25. November, 2018 11:00
Ved Arne Jensen.