Alle rettigheter 2019 Hol kirkelige fellesråd

Søkerliste Ungdomsdiakon


Offentlig søkerliste ungdomsdiakon Hol kirkelige fellesråd

Søknadsfrist 6. mai 2019

 

 

Navn

Alder

Stilling

Bosted

Solveig Thoen Bøen

29 år

Diakon

Lier, Drammen

Hilde Tandberg

56 år

Selvstendig næringsdrivende/fjellbonde

Uvdal

Tove Skogly

51 år

SFO-leder/assistent

Hovet

 

 

 

 

Tilbake