Velkommen til...

Programmet utigs med forbehold om eventuelle feil og endringer. Se hele programmet under menyvalget Aktuelt og Kalender, eller ved å trykke her.

Søndag 25. September, 2016
16:00 Høsttakkefest i Geilo kulturkyrkje
Granli. 4-årsbok
Torsdag 29. September, 2016
16:00 Informasjonsmøte om Geilo kyrkje og kyrkjegard
Geilo kulturkyrkje
Fredag 30. September, 2016
18:30 Høsttakkefest i Hol gml kyrkje
Hansen. Høstmarked i Hol.
Søndag 2. Oktober, 2016
11:00 Høsttakkefest i Dagali kirke
Jensen. 4-årsbok
Lørdag 8. Oktober, 2016
18:00 Geilo kulturkyrkje: "Livets perler - hilsen An-Magritt"
Konsert med bl.a. Beate L. Solem, Line Solhaug, Juliane Tverberg, Erlend Ranestad...
Søndag 9. Oktober, 2016
13:00 Poesigudstjeneste "Ved hvilesteinen" i Geilo kulturkyrkje
An-Magritt Granli og prost Vigdis Moen Storhaug.
Søndag 16. Oktober, 2016
11:00 Gudstjeneste i Hol kyrkje
Hansen. Konfirmantpresentasjon. 4-årsbok. 50-års konfirmanter.
17:00 Misjonsmiddag i Geilo kulturkyrkje
Søndagsmiddag med misjonspreg. Leif Kaslegard m/fleire blir med.
19:00 Hol kyrkje: "Ave Maria i ord og tonar"
Konsert med kantor Justin Vickery, Rebecca Lofft, Synne Fredriksen, Anne Gunhild Grøthe...
Søndag 23. Oktober, 2016
11:00 Gudstjeneste i Geilo kulturkyrkje
Granli. Konfirmantpresentasjon. Offer til Normisjon
Søndag 30. Oktober, 2016
11:00 Gudstjeneste i Hovet kyrkje
Hansen. Konfirmantpresentasjon. 4-årsbok. Skarvebarna deltar
18:00 Gudsjeneste "Ved hvilesteinen" i Skurdalskyrkja
Granli. Konfirmantpresentasjon
Søndag 6. November, 2016
11:00 Allehelgensmesse i Hol kyrkje
Hansen
19:00 Allehelgensmesse i Geilo kulturkyrkje
Granli. Offer til Diakoninemda
Søndag 13. November, 2016
11:00 Gudstjeneste i Geilo kulturkyrkje
Granli. Offer til Veslestølen
Søndag 20. November, 2016
11:00 Gudstjeneste i Geilo kulturkyrkje
Lys våken! Hansen.
Søndag 27. November, 2016
11:00 Lysmesse i Dagali kirke
Hansen. Konfirmantene deltar.